Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyakorlati diplomáciai ismeretek

2014.11.19

Gyakorlati diplomáciai ismeretek
(Kigyűjtés, Kozsdi Tamás, 2014. nov.)


Az alábbiakban szó szerinti idézeteket, mondatokat emeltem ki egy korábbi magyar nagykövet életrajzi leirataiból (több könyve is megjelent) amelyből a diplomáciára vonatkozó napi szintű, gyakorlati helyzetbe pillanthatunk be. 


A diplomáciai gépezet napi forgása, a cocktail-partik csillogó világa mögött szüntelen szolgálat áll. 

A nagykövet mindenkor az aláírásával ellátott rejtjeltáviratokban, vagy más szeme láttára olvashatatlanul jelenti kormányának a fontosabb értesüléseit. Pl. arról, miként reagál a "fogadó ország" egy magyar lépésre. De jelentenie kell, hogy a fogadó országban (ahol a követ dolgozik) hogyan változnak a belső viszonyok, adott ország külpolitikája stb. A rejtjeltáviratokat gyorsan és bizalmas formában kell eljuttassa a kormányának. 

A rejtjeltitok védelme 25 év. A nagykövetnek a lehető legtömörebben kell megírnia táviratát. Ekkor a rejtjelező átteszi a magyar szöveget egy bonyolult, többszörösen átkulcsolt, általában megfejthetetlen számjel halmazzá. A rejtjelező a követség "szentélyében" (egy eldugott kis kuckó) csak általa ismert módon és eszközökkel készíti el a rejtjeltávirat kódolt változatát és a külképviselet rádiósa segítségével juttatja haza a táviratot. 

A diplomata nemcsak a nemzeti ünnepek veretes szónoklataiban érzi és vállalja magát magyarnak, hanem a napnak mind a 24 órájában! A nagykövetnek napjában többször is felteszik a kérdést: mi erről a nemzetközi kérdésről a magyar vélemény. Válaszolni kell ilyenkor - esetleg annak a megérzésnek az alapján, amit a történelmi tapasztalat sugall. 

A diplomáciában ilyen formulákat használnak egy párbeszéd leírására: "kölcsönösen nyílt és őszinte", "szívélyes" "baráti" Emögött persze a pengeváltásokat is becsomagolt formában jelentik. ld. "kölcsönösen nyílt és őszinte"...

A diplomáciában is van rangsor, ranglétra mint a katonaságnál. Lentről: segéd-attaché, attaché, III. o. titkát, II. o. titkár, I. o. titkár. II. o tanácsos, I. o. tanácsos, tanácsos, követtanácsos. Végül követ, nagykövet a sorrend.

A diplomata nem nélkülözheti napi munkájához a legfrissebb információkat; tudnia kell, milyen eseményt hogyan kommentál a hazai sajtó. A rádión, telexen vagy faxon (80-as években vagyunk) megkapott sajtószemle a diplomata "mindennapi kenyere". 

A diplomáciában minden perc késedelemnek súlya van.

A diplomata alapvető kötelessége minden akcióról, megjegyzésről haladéktalanul tájékoztatni - írásban (számjeltáviratban) a feletteseit. 

A diplomata, kitüntetést csak a(z angol) királynő bálján kellett viseljen.

A diplomáciai szolgálat sok-sok fizikai és lelki terheléssel is jár. Sokan belerokkannak. A munkaidő sohasem napi 8 óra. Hetente több koktél vagy vacsorameghívás, éjfélbe nyúló beszélgetések ahol mindenkinek pontosan le kell jegyezni a szavait hiszen ezekről jelenteni kell. 

A diplomata, országa kirakatában ül: minden szavát jegyzik, még a hangsúlyait is lekottázzák. Telefonját több irányból lehallgatják, postáját elolvassák. Az, hogy a diplomata lakásában lehallgató-készülékek működnek, olyan alapfeltételezés, amit már egy segéd-attaché is tud. ! Különben sincs értelme kiszedetni a lehallgatót, mert modernebbet raknak a helyére. Meg kell tanulni együtt élni vele. 

A diplomata távol tölti élete felét rokonaitól, barátaitól, szeretteitől. 

A külügyminisztériumok lételeme szerte a világon a hivatali, állami, nemzetközi (vagyis több országot érintő) titkok birtoklása és szigorú őrzése. Az államok közti bizalmas érintkezés elképzelhetetlen a diplomatákra bízott titkok szentsége nélkül. A nyílt diplomáciára felszólító beszédek: totális szamárság!

Amióta az államok kialakultak, a királyok, köztársasági elnökök vagy a kormányok mindig két kategóriából válogatták külföldi követeiket: az egyikbe tartoztak, akik biztosítékot jelentettek arra, hogy jól képviselik hazájukat és alkalmasak a kapcsolatok fejlesztésére, a másikba azok kerültek, akiket szívesebben láttak az országon kívül. 

Az ideiglenes ügyvivő, a nagykövet hivatalosan bejelentett helyettese, annak szabadsága, vagy más külföldi tartózkodása idején.

A diplomata az alkalomnak megfelelően vagy éppen előírt módon - állandóan öltözködik. 

A diplomáciának, amióta világ a világ az az alapvető feladata, hogy a lehető legkedvezőbbre igyekezzék alakítani a fogadó ország és saját országa viszonyát. A diplomata széleskörű személyi ismeretségre törekszik, megkeresi az ügyek intézésének, a tájékoztatásnak a hivatalos, vagy félhivatalos csatornáit; igyekszik információkkal ellátni azokat, akik befolyásolhatják a fogadó ország politikájának alakítását. 

A sajtóattasénak jól körülhatárolt a munkaterülete: a rádió, a televízió, az írott sajtó valamint minden olyan intézmény, egyetem, társaság, ahol Magyarországról tájékoztatást lehet adni. A sajtóattasé napi munkája azzal kezdődik, hogy a bp-i külügyminisztérium (Bem tér) részére sajtószemlét készíttet a fogadó ország (pl. Svédország, Anglia, Kanada stb.) lapokból, a rádió, a tv híradásaiból. Ebben először arról kellett jelenteni mit ír az adott ország Mo-ról, aztán pedig a legfontosabb nemzetközi kérdésekről alkotott adott országi állásfoglalásokat kell összefoglalni. 

folyt. köv.

 


Forrás: dr. Bányász Rezső londoni (1981-84) és ottawai (1988-90) nagykövet emlékirataiból.